41.848.40 Zestaw do Sinus Lift metodą zamkniętą dr. Cacaci i dr. Syfrig'a

  • szt.
  • Cena netto: 1 850,00 zł 1 998,00 zł

Zestaw do Sinus Lift dr. Cacaci i dr. Syfrig'a łączy ważne narzędzia do atraumatycznego podniesienia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą.

Do metody zamkniętej podniesienia zatoki szczękowej za pomocą techniki osteotomowej (technika Summersa) wymagana jest wysokość kości wynosząca co najmniej 6 mm. Jeśli ta wysokość jest niższa, zaleca się podniesienie dna zatoki poprzez technikę okna bocznego (metoda otwarta podniesienia zatoki szczękowej).
We współpracy z firmą HELMUT ZEPF  dr. med., med. dent. Benno Syfring (CH) opracował narzędzia umożliwiające łatwe, bezpieczne i praktyczne podniesienie błony Schneidera poprzez łoże dla implantu do wymaganej długości, niezależnie od wysokości kości w wymiarze pionowym. Działania chirurgiczne są niezwykle delikatne dla tkanek. Przednia ściana zatoki szczękowej i ewentualne przegrody kostne zatoki pozostają nietknięte. Ma to zapewnić dobrą augmentację kości i przyspieszoną osseointegrację implantu.

 

Ten zestaw łączy ważne narzędzia do atraumatycznego podniesienia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą. Składa się z dwóch elewatorów Benex® SinusLift ( 41.848.41/.42) oraz nowo opracowanego elewatora do zatoki wg dr. Cacaci (41.848.43). Poprzez użycie tego elewatora błona śluzowa dna zatoki jest odwarstwiana za pomocą ruchów obrotowych i popychających, co pozwala ją unieść od dna zatoki i zapewnić, że błona została oddzielona.

 

Zalety w skrócie:

- atraumatyczny zabieg

- brak ryzyka zakażenia 

- brak konieczności leczenia rany, zaburzenia procesu gojenia

- skrócony okres leczenia

- wysoki wskaźnik powodzenia. Bezpieczny w użyciu

- skrócony okres osseointegracji